Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – CKiW.DZP.273.6.2021 – Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie portali wraz z wykonaniem badań stratygraficznych ścian w CKiW OHP w Oleśnicy

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – CKiW.DZP.273.6.2021 – Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie portali wraz z wykonaniem badań stratygraficznych ścian w CKiW OHP w Oleśnicy
CKiW.DZP.273.6.2021 – informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia