10 sposobów na spędzenie czasu w Oleśnicy

Na kolejne zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Zł@pani w sieci” zaprosiliśmy młodzież uczącą się w Szkole Podstawowej nr 7 w Oleśnicy. Zajęcia przedstawienie zagrożeń, skutków oraz wad i zalet bycia always on. Podczas zajęć wspólnie zdefiniowaliśmy pojęcie Internetu, cyberprzemocy oraz zagrożeń związanych z korzystania z sieci.
Uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się w dowolnej wersji graficznej lub tekstowej na temat korzyści oraz zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz zaprezentowali własne prace na forum, co w znacznym stopniu przyczyniło się do pokonywania oporów przed publiczną wypowiedzią na forum grupy. W warsztatach uczestniczyły klasy równoległe, co potęgowało jeszcze strach przed prezentowaniem własnej opinii wśród rówieśników. Podczas pracy w grupie dzieci wspólnie zastanawiały się nad największymi korzyściami, jakie osiągają w życiu codziennym podczas korzystania z Internetu. W pracy warsztatowej wykorzystano fragmenty międzynarodowego programu „Lost in cyberprzestrzeń”, który ma na celu uświadomienie młodym ludziom wszystkie zagrożenia płynące z korzystania z Internetu. Młodzi uczestnicy mieli szansę podzielić się swoimi obawami i lękami, wysłuchując wypowiedzi rówieśników uświadomili sobie, iż nie są z tymi obawami sami, co w znacznym stopniu podniosło ich poziom samopoczucia. Osobną częścią zajęć było szukanie alternatyw do spędzania czasu w Internecie. Uczestnicy w grupach prezentowali swoje pomysły: „Co fajnego można robić OFFLINE w Oleśnicy?”.
Zajęcia przebiegały w atmosferze pełnej pozytywnej energii oraz wzajemnego zaufania.