Zapytanie ofertowe na montaż pompy do zwiększenia ciśnienia wody w hydrantach, montaż głównego wyłącznika prądu i prace remontowe na II piętrze internatu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

CKiW.DZP.273.10.2021 – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – rzut II piętra internatu

Załącznik nr 3 – Wzór listwy przypodłogowej

Załącznik nr 4 – Wzór drzwi przeciwpożarowych

Załącznik nr 5 – Protokół z pomiaru hydrantów 2019r.

Załącznik nr 6 – wzór umowy część 1

Załącznik nr 7 – wzór umowy część 2

Załącznik nr 8 – wzór umowy część 3

Załącznik nr 9 – wzór umowy część 4