Start cyklu warsztatów rozwojowo-edukacyjnych

24 września odbył się pierwszy z cyklu warsztatów rozwojowo – edukacyjnych, który miał  na celu integrację zespołu, stworzenie atmosfery sprzyjającej pracy oraz wyrównanie poziomu uczestników w aspekcie poznawania swoich emocji i rozumienia siebie.

Każdy z uczestników miał możliwość opowiedzenia o sobie, swoich mocnych stronach, a także tych cechach swojego charakteru, które szczególnie lubi. Poprzez prace graficzne stworzono możliwości wyrażenia siebie oraz zaprezentowania swoich odkryć na forum.

Kolejną ważną umiejętnością, jaką ćwiczyli uczestnicy warsztatu była praca z osobą, której jeszcze nie zdążyli poznać. Ćwiczenie to miało również charakter integracyjny dla zespołu. Podczas pracy można było zaobserwować pozytywną atmosferę pomiędzy uczestnikami, chęć wzajemnego poznania siebie oraz otwartość na własne podobieństwa i różnice.

Stanowiło to ważną podstawę do wykonania kolejnego kroku, a mianowicie określania swojego miejsca w zespole. Podzielona na zespoły grupa tworzyła obraz drzewa, następnie każdy z uczestników umiejscawiał siebie na różnych jego poziomach. Przy tym ćwiczeniu uczestnicy mieli za zadanie określać różnice w swoich charakterach i zachowaniu, które powodują inne położenia na drzewie. Atmosfera podczas ćwiczenia sprzyjała otwartości pomiędzy uczestnikami.

Końcową fazę spotkania stanowiła praca indywidualna nad własnymi potrzebami szkoleniowymi. Indywidualnie każdy miał możliwość wyrażenia swoich oczekiwań, próśb oraz potrzeb względem cyklu szkoleniowego.