Online, czyli zdalnie w nowym świetle

Młodzież ucząca się w CKiW została zaproszona do projektu „Wejdź w świat online z wartościami offline”. Projekt powstał w Fundacji na rzecz Wspierania Innowacji Społecznych IDEA LAB, a realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu jest wyposażenie młodych ludzi w narzędzia umożliwiające podniesienie ich konkurencyjności na rynku pracy. Uczestnicy wezmą udział w serii 3 modułów szkoleniowych:

  1. „Online, czyli zdalnie w nowym świetle, z zachowaniem najważniejszych wartości świata offline”;
    2. „Radzenie sobie ze stresem oraz spadkiem motywacji w procesie wejścia na rynek pracy”;
    3. „IT Friendly – w jaki sposób dobrze wypaść online i jak zaprzyjaźnić się z aplikacjami? Najlepsze praktyki”.

8 września odbyły sie pierwsze warsztaty w ramach projektu. W czasie zajęć młodzież uczyła sie sposobów i technik, które ułatwią im osiągnięcie zakładanych celów oraz nawiązywania współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu, promowania własnych pomysłów i zdobywania sojuszników dla swoich działań. Podczas pracy warsztatowej duży nacisk został położony na rozwój umiejętności pracy zespołowej przy rozumieniu procesów zachodzących w grupie ludzi pracujących nad wspólnym celem, zarówno online jak i w świecie realnym.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne warsztaty!