Diagnoza kompetencji społecznych uczestników projektu „Aktywni górą!”