Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym- uczymy się autoprezentacji

W ramach projektu Aktywni górą! uczestnicy korzystają z ciągłego wsparcia doradcy zawodowego aby w pełni przygotowywać się do wejścia na rynek pracy. Podczas ostatnich spotkań uczestnicy dowiedzieli się jak ważna jest autoprezentacja własnej osoby szczególnie w kontekście poszukiwania pracy, czy podczas spotkań towarzyskich, rodzinnych, służbowych.

Rolą doradcy zawodowego w procesie współpracy z młodzieżą jest wydobycie i uświadomienie  mocnych i słabych stron uczestników, pomoc nazwania swoich umiejętności i zasobów, sformułowania własnych kwalifikacji, by właściwie wyposażyć w umiejętność wypowiedzenia się na własny temat w wielu istotnych sytuacjach życiowych.

Przeprowadzonym zajęciom towarzyszyła forma wykładowa, rozmowa i burza mózgów, a zadaniem postawionym przed każdym z uczestników jest przygotowanie swojej do prezentacji i wypowiedź na kolejnych zorganizowanych w grupie zajęciach.