Zajęcia z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie w ramach projektu ,, Aktywni górą”

W ostatnim tygodniu odbyły się kolejne zajęcia z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO w ramach projektu „Aktywni górą!” Tematem warsztatów były sytuacje trudne i kreatywne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy zapoznali się z rodzajami sytuacji trudnych wg klasyfikacji Tomaszewskiego, podając także własne przykłady sytuacji jakie były ich udziałem. Następnie zastanowili się nad tym  jakie potrzeby ulegają deprywacji w różnych sytuacjach trudnych oraz w jaki sposób możemy sobie z nimi radzić polegając ma naszych zasobach, możliwościach, odpowiednim zarządzaniu emocjami oraz szukając różnych rodzajów wsparcia z zewnątrz. tworzeniem mapy myśli, którą następnie wykonali.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Druga część zajęć polegała na wykonywaniu praktycznych ćwiczeń w ramach kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy zapoznali się z różnymi metodami kreatywnego myślenia m.in. z techniką 6 kapeluszy Edwarda de Bono, strategią Walta Disneya, burzą mózgów, tworzeniem mapy myśli, którą następnie wykonali.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Projekt finansowany ze środków UE.