Rozpoznanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na kursy komputerowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości przeprowadzenia kursu komputerowego podstawowego oraz kursu typu ECDL zgodnie z poniższymi wymaganiami i opisem przedmiotu rozpoznania cenowego.

Przedmiotem rozeznania rynku jest konieczność ustalenia wartości netto obejmującej przeprowadzenie kursów dla młodzieży w wieku 18-24 lata, nieuczącej się i niepracującej, w podziale na dwa zadania częściowe:

Zadanie nr 1.

Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla grupy 4 osób w wymiarze 60 godzin na osobę w terminie od podpisania umowy do 30.11.2016 r.

Zadanie nr 2.

Przeprowadzenie  podstawowego  kursu  komputerowego  dla  grupy  2  osób  w  wymiarze  30 godzin na osobę w terminie od podpisania umowy do 30.11.2016 r.

Godzinę należy rozumieć jako 45 min. zajęć oraz 15 min. przerwy po każdej godzinie lekcyjnej.

Prosimy o przedstawienie ceny netto (bez podatku VAT) za wykonanie usługi zgodnie z przedstawionym opisem zamówienia. Firmy, które złożą szacunkowe oferty zostaną poinformowane o wszczęciu postępowania przetargowego.

Oferty proszę przesyłać na adres: projekty-olesnica@ohp.pl lub w siedzibie CKiW OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4 do dnia 06.09.2016. Telefon do kontaktu: 071 314 20 12 lub 537 353 327.

Załącznik do pobrania ze szczegółowymi informacjami: kursy komputerowy szacowanie