Ogłoszenie przetargu na remont dachu na segmencie A Zamku Książęcego w Oleśnicy

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonanie robót remontowych zewnętrznej połaci dachu od strony parku wraz z naprawą obróbek blacharskich, wymianą rynien oraz remontem kominów powyżej połaci dachu na segmencie „A” Zamku Książęcego w Oleśnicy, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Dolnośląskiego.

Przetarg:
Przetargi aktualne
Załącznik:

ogloszenie-o-zamowieniu

siwz-remont-dachu-a-ckiw-092016

zal-1-6_do_siwz_dach_a_092016

zal-7_wzor_umowa_remont_dachu_14_09_2016_nr

zal-8_-przedmiar

zal-9_specyfikacja-techniczna-wykonania-i-i-odbioru-robot-budowl